מושב עובדים

תוכנית ע/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עובדים
מספר: ע/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
מושב עובדים שפיר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1951תאריך פרסום: 29/11/1951. שנה עברית: התשיב .