מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה

תוכנית ג/ 12586

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה
מספר: ג/ 12586
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול נחלה ע"י שינוי יעוד מאזור מגורים ב' וחקלאי על מנת ליצור שני מגרשים לבניה עבור 2 יח"ד בתנאים של אזור מגורים א', ליצור דרך גישה (זכות מעבר לציבור) למגרשים המוצעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11742חלק28, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7078שינוי לתקנון - עין העמקשינוי
תוכניתג/ 2731מושב עין העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2002תאריך פרסום: 10/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5137. עמוד: 745. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2381. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2001
קבלת תכנית18/06/2001