מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים

תוכנית 7/ 02/ 501

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים
מספר: 7/ 02/ 501
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה במגרש מס' 1.
2. קביעת תכליות ושימושים בקרקע חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעמיעז

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול
בצומת דרכים 232 ו- 222

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100277חלק38
100309חלק12, 15, 21-22, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2248. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4799. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2006
קבלת תכנית19/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה