מושב פארן

תוכנית 30/ 03/ 178/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פארן
מספר: 30/ 03/ 178/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים בין חלקות על ידי שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, וכן קביעת זכויות
ומגבלות הבניה, עפ"י התקנות החדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2565. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/03/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות09/12/2002
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 5005. שנה עברית: התשנט .
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1998
קבלת תכנית14/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200201109/12/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200200517/06/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002