מושב פטיש (מספר ישן ע/45)

תוכנית 7/ 03/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פטיש (מספר ישן ע/45)
מספר: 7/ 03/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפטיש

תיאור המיקום:
מושב עובדים, פטיש.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/1952תאריך פרסום: 21/02/1952. שנה עברית: התשיב .