מושב פטיש - הקמת שכונת מגורים

תוכנית 7/ 03/ 121/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פטיש - הקמת שכונת מגורים
מספר: 7/ 03/ 121/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, על ידי
שינויים בייעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפטיש

תיאור המיקום:
ישוב: פטיש
גושים: 100283 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
283001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1647. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים04/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות09/03/1995תאריך פרסום: 09/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4289. עמוד: 2323. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1994
קבלת תכנית06/03/1994