מושב פטיש

תוכנית 7/ 03/ 121/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פטיש
מספר: 7/ 03/ 121/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפטיש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2291. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1251. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1979
קבלת תכנית25/11/1979