מושב פעמי תש''ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פעמי תש''ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
239001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 28. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1563. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית01/01/1980