מושב צופר (מספר קודם 30/ מק/ 3005)

תוכנית 30/ 03/ 146/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב צופר (מספר קודם 30/ מק/ 3005)
מספר: 30/ 03/ 146/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הטמעת הוראות תכנית מפורטת מס2 275/02/10 בהוראות תכנית מפורטת מס'
146/03/10 "בהוראות התכנית"
ב. שינוי של הוראות לפי תכנית מס 275/02/10 בדבר בינוי, שתאפשרנה את הקמת מבנה המגורים הארעי, גם בתחום אזור מגורים בתכנית זו.
ג. שינוי מגבלות קוי בניין, מרחק בין מבנים וגובה מבנים.
ד. שינוי הנחיות תכנית מפורטת 146/03/10 בדבר מיקום חניה מקורה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה עבור המטרות לעיל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3225. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים10/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/03/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות26/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/07/2006תאריך פרסום: 20/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5557. עמוד: 4306. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2005
קבלת תכנית02/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700326/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006