מושב צוריאל

תוכנית ג/ 2350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב צוריאל
מספר: ג/ 2350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה במושב, תיחום שטח פיתוח, איזורים ועתודות קרקע, התווית רשת דרכים והנחיות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףצוריאל

תיאור המיקום:
ישוב: צוריאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19901חלק1-12, 14-27
19902חלק1-2
19907חלק10
19908חלק1, 7
19909חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/1980תאריך פרסום: 17/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2645. עמוד: 2104. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית21/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1977תאריך פרסום: 22/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2358. עמוד: 2171. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1975
קבלת תכנית10/08/1975