מושב צפריה

תוכנית גמ/ 487

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב צפריה
מספר: גמ/ 487
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
מושב צפריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6249חלק29-36
6250חלק35, 44, 4627-34, 43, 45
6251חלק6-411-5
6252חלק21-30
6253חלק4731-33, 36-46, 48-64, 66-68
6254חלק1-1214-32, 34-42, 71-95, 106, 108, 113, 115-116
6255חלק1, 3-15, 17, 19, 21, 27, 29, 32, 114
6469חלק1, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1955תאריך פרסום: 04/08/1955. מס' ילקוט פרסומים: 431. שנה עברית: התשטו .
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1954תאריך פרסום: 02/09/1954. מס' ילקוט פרסומים: 368. שנה עברית: התשיד .
קבלת תכנית02/09/1954