מושב קוממיות - מרכז ללימוד והדרכה "זרעים"

תוכנית 6/ 03/ 157/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב קוממיות - מרכז ללימוד והדרכה "זרעים"
מספר: 6/ 03/ 157/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לבנייני ציבור
על ידי שינוי בייעודי קרקע ואיחוד וחלוקת חלקות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירקוממיות

תיאור המיקום:
ישוב: קוממיות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2916חלק15-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית10/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004