מושב קיבוצי

תוכנית ע/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב קיבוצי
מספר: ע/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מושב קיבוצי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים

תיאור המיקום:
משק קיבוצי מבקיעים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/1955תאריך פרסום: 10/11/1955. שנה עברית: התשטז .