מושב קיש

תוכנית ג/ 4384

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב קיש
מספר: ג/ 4384
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ושינוי תוכנית מפורטות קיימות בשטח
ביטול ואיחוד חלקות קימות וחלוקתן מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קיש

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15361כל הגוש
15362כל הגוש
15364חלק22-23, 28-34, 36-3821, 25-26, 35, 71-72
15365חלק1-20, 67, 7321, 62-66, 68-72
15366חלק39, 41-6135, 62-66, 68-71
15367כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1984תאריך פרסום: 23/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 341. עמוד: 114. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים06/09/1984תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1984.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/1984
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1983
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1983תאריך פרסום: 20/01/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2884. עמוד: 271. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1982תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/07/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/07/1982
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1981
קבלת תכנית23/11/1981