מושב קלחים

תוכנית 7/ 03/ 226/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב קלחים
מספר: 7/ 03/ 226/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםקלחים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/1980תאריך פרסום: 13/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2672. עמוד: 585. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים13/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1564. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית25/11/1979