מושב רם- און - נחלות

תוכנית ג/ 10954

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב רם- און - נחלות
מספר: ג/ 10954
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.1 הסדרת 11 נחלות בהתאם למיכסת הישוב.
1.2 תכנון דרך הקפית לגישה לחלק המערבי של הישוב.
1.3 ליעד שטח לתחנת דלק מסוג א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערם-און
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20772חלק6
20775חלק57-58, 70, 112, 120, 124, 134, 136-138, 154
20776חלק6, 26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7079מושב רם-אוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1463. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2000
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/2000
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3082. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה20/01/1999
קבלת תכנית24/09/1998