מושב רמות מאיר.

תוכנית גז/ במ/ 12/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב רמות מאיר.
מספר: גז/ במ/ 12/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפיכת שטח פרטי פתוח ושטח למלאכה,למגורים, דרכים,
שבילים,רחובות הולנדיים וציבורי פתוח.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ג. תכנון מחדש של 41 נחלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
ישוב: רמות מאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק37-40, 55-56, 65-68, 90
3711חלק2-6, 32, 34-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4688. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים30/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1995.
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3329. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 03/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1994
קבלת תכנית27/07/1993