מושב רמות

תוכנית ג/ במ/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב רמות
מספר: ג/ במ/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח לשכונת מגורים בת כ-200 יח"ד בסמוך
למושב רמות.
קביעת איזורים ועתודות קרקע לשמושים שונים בתחום
התכנית.
התווית רשת דרכים.
קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מגורי האדם,
מבני ציבור, שרותים ומקלטים באיזורים בהם מותרת
בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות

תיאור המיקום:
ישוב: רמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1992. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1992. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1992. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1992. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/01/1992תאריך פרסום: 09/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3962. עמוד: 1399. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/01/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/10/1991
החלטה בדיון באישור תכנית29/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1991תאריך פרסום: 24/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3894. עמוד: 2898. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/04/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/1991
החלטה בדיון בהפקדה04/02/1991
קבלת תכנית21/01/1991