מושב שדה משה - תוספת יחידות דיור

תוכנית 6/ 03/ 192/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה משה - תוספת יחידות דיור
מספר: 6/ 03/ 192/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' על
ידי שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקה וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34109חלק71-74, 84, 87, 93-97, 10383, 89, 100, 102, 104
34110חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/01/1998תאריך פרסום: 22/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4610. עמוד: 1609. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים09/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 222. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה07/04/1997
קבלת תכנית04/12/1996