מושב שדה ניצן - הקמת אזור מגורים א' במושב קיים

תוכנית 7/ 03/ 152/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה ניצן - הקמת אזור מגורים א' במושב קיים
מספר: 7/ 03/ 152/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת המושב הקיים, להקמת אזור
מגורים א', על ידי שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת
מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולשדה נצן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק16
100299חלק11
100333כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 152/ 7שדה ניצןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2255. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2000תאריך פרסום: 09/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4932. עמוד: 331. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2000
קבלת תכנית26/06/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006