מושב שדה עוזיה

תוכנית 8/ 03/ 134/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה עוזיה
מספר: 8/ 03/ 134/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו

תיאור המיקום:
ישוב: שדה עזיהו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2495חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1994.
פרסום לאישור ברשומות24/11/1994תאריך פרסום: 24/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4263. עמוד: 873. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות05/05/1994תאריך פרסום: 05/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4212. עמוד: 3238. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/03/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1993
קבלת תכנית25/04/1993