מושב שדה עוזיה

תוכנית 8/ 03/ 134/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה עוזיה
מספר: 8/ 03/ 134/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ע"י שינויים ביעודי הקרקע, חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו

תיאור המיקום:
ישוב: שדה עזיהו
גוש: 2493 חלקה 22א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2493חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 134/ 4הרחבת מושב שדה עוזיהביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3856. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1996.
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1646. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/01/1996
קבלת תכנית19/09/1995