מושב שדה עוזיה

תוכנית 8/ מק/ 2061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה עוזיה
מספר: 8/ מק/ 2061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן אפשרות לבנית פרגולה בקו בנין צדדי - 0 וקו בנין קדמי 0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2498חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 134/ 4הרחבת מושב שדה עוזיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2003תאריך פרסום: 17/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5225. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/09/2003