מושב שדה צבי מגרש 344

תוכנית 7/ 03/ 232/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה צבי מגרש 344
מספר: 7/ 03/ 232/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בנייה במגרש 344 למטרות עיקריות ל- 220 מ''ר.

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטח בנייה למטרות עקריות מ- 180 מ"ר ל- 220 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםשדה צבי

תיאור המיקום:
מגרש מגורים 344 במושב שדה צבי
בתחום מועצה אזורית מרחבים
קואורדינטה X 172275
קואורדינטה Y 595150

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100271חלק73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צביכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1597. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 979. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/10/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/10/2009
קבלת תכנית12/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה