מושב שפיר

תוכנית 6/ 03/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שפיר
מספר: 6/ 03/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע, התווית דרכים חדשות וחלוקת חלקות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1051כל הגוש
1052כל הגוש
1053כל הגוש
1060כל הגוש
1062כל הגוש
1064כל הגוש
1066כל הגוש
1067כל הגוש
1076כל הגוש
1077כל הגוש
1078כל הגוש
1079כל הגוש
1114כל הגוש
1115כל הגוש
1535כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/1972
פרסום להפקדה ברשומות25/06/1972תאריך פרסום: 25/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1833. עמוד: 1935. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה27/03/1972
קבלת תכנית01/03/1972
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201428/10/2002