מושב שרשרת

תוכנית 7/ 03/ 237/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שרשרת
מספר: 7/ 03/ 237/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשרשרת

תיאור המיקום:
ישוב: שרשרת
גוש: 100280 בהסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1047. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3820. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
קבלת תכנית05/06/1994