מושב תדהר- תחנת תדלוק

תוכנית 7/ 02/ 305/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב תדהר- תחנת תדלוק
מספר: 7/ 02/ 305/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לשרותי דרך (תחנת
תדלוק) על ידי שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה, ואחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר

תיאור המיקום:
גוש: 100237 חלקי חלקות 58/1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100237חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/08/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/1999
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות02/02/1999תאריך פרסום: 02/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4726. עמוד: 1772. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1998
קבלת תכנית19/11/1997