מושב תלמי יוסף הרחבה

תוכנית 7/ 02/ 255/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב תלמי יוסף הרחבה
מספר: 7/ 02/ 255/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים ומשק חקלאי
ומשק לתכנון בעתיד: למגורים א', לשטח לבנייני ציבור,
שצפי''ם ודרכים.
ג. שינוי יעוד מאזור לאזור מגורים ומשק חקלאי.
ד. קביעת הנחיות, זכויות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולתלמי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2006
קבלת תכנית27/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100404/04/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900811/05/2009