מושב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של איזור חקלאי לאיזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
מושב תפרח

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. שנה עברית: התשמא .