מושב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול 2 מגרשים מספר 11465 , והפיכתם לשטח חקלאי. 2. יעוד 2 מגרשים חדשים מספר 192 , לאזור מגורים וחקלאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
מושב תפרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100243חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1985תאריך פרסום: 11/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3177. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1984תאריך פרסום: 26/04/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3048. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית25/04/1984