מושבי עובדים מסלול, רנן ופדויים

תוכנית 7/ 03/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושבי עובדים מסלול, רנן ופדויים
מספר: 7/ 03/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לישוב של מושב עובדים.
ב. להתוות דרכים חדשות, כפי שסומנו בתשריט המצורף, להרחיב או לבטל דרכים קיימות.
ג. לחלק את השטח ל-88 חלקות חקלאיות ו-16 חלקות לבעלי מקצוע.
ד. להקצות שטחים לבנייני משק שתופיים, לבניינים ציבוריים ושטחים פתוחים פרטיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/1951תאריך פרסום: 16/04/1951. מס' ילקוט פרסומים: 154. עמוד: 873. שנה עברית: התשיא .
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1950תאריך פרסום: 14/12/1950. מס' ילקוט פרסומים: 129. עמוד: 341. שנה עברית: התשיא .
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1950
קבלת תכנית27/11/1950