מזור ניר

בקשה ועדה מקומית 71/ 15/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מזור ניר
מספר: 71/ 15/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג להקמת בית מלאכה לייצור בצקים קפואים + מחסן על שטח של 200 מ"ר.הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה דנה בתכנית בישיבתה מס' 97 מיום 27/12/02 והחליטה להמליץ בפני הועדה המחוזית לאשר את הבקשה לשימוש חורג ל- 3 שנים בתנאי אישור משרד הבריאות, מכבי האש והמשרד לאיכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12062חלק4
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300811/06/2003