מזרעה שכון

תוכנית ג/ 331

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מזרעה שכון
מספר: ג/ 331
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1959תאריך פרסום: 06/08/1959. מס' ילקוט פרסומים: 692. עמוד: 1689. שנה עברית: התשיט .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1958
קבלת תכנית16/03/1958