מזרעה

תוכנית ג/ 821

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מזרעה
מספר: ג/ 821
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע יעוד לקרקע וחלוקת חלקה לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית31/10/1966