מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה

תוכנית ג/ 400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה
מספר: ג/ 400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
ישוב: תתת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/01/1963תאריך פרסום: 10/01/1963. מס' ילקוט פרסומים: 989. עמוד: 607. שנה עברית: התשכג .
קבלת תכנית30/08/1960