מחלבת תנובה תל יוסף

תוכנית ג/ 11921

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחלבת תנובה תל יוסף
מספר: ג/ 11921
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת אזור התעשיה.
ב. רה תכנון מערכת הדרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועתל יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23121חלק62-64, 76, 87-88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5736קבוץ תל יוסףשינוי
תוכניתג/ 5722מפעלים אזוריים הגלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2001
החלטה בדיון באישור תכנית18/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1860. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2000
קבלת תכנית04/06/2000