מחלף יפחתאל

תוכנית ג/ 11379

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחלף יפחתאל
מספר: ג/ 11379
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים נלווים.
ב. לייעד שטחים בתחום התוכנית לטיפול נופי ושיקום סביבתי
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על פי התוכנית

ד. הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים.
ה. הסדרת ניקוז.
ו. לבטל מפגע נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי ייעודי קרקע קיימים ומאושרים אשר עלולים להיווצר עקב סלילתה של הדרך על פי תוכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה כלל שיווצרו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל

תיאור המיקום:
דרך אזורית מס' 784
מחלף יפחתאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10361חלק4, 7-8, 10
17578חלק16-18, 20
17646חלק6-7, 9-13
17647חלק16, 20-27
17649חלק2-3, 9-10
17654חלק1-6, 9-10
17657חלק1-4, 6, 8-15
17662חלק1-3, 5, 10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8039כביש גישה למושב, אלון הגלילשינוי
תוכניתג/ 6873אלון הגלילשינוי
תוכניתג/ 11560מחלף המוביל 77 / 79שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4018. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות08/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3527. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/03/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2004
קבלת תכנית26/01/1999