מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה

תוכנית ד/ 8/ 02/ 101/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
מספר: ד/ 8/ 02/ 101/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מיחלוף מפגש דרכים מס' 40, מס' 3 ומס' 383 וביטול פניות שמאליות מרומזרות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעודי קרקע משטח חקלאי לדרך ולדרך ו/ או טיפול נופי.
2. קביעת קו בנין ו מגבלות בניה .
3. סגירה וביטול דרכים .
4. הסדר הסתעפויות ומחלפים לרבות כל מבני ומתקני הדרך .
5. מתן הוראות לטיפול נופי .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מחלף ראם- דרכים 40/3

גושים וחלקות:

גושים
חלקות בשלמות חלקי חלקות

2199 4
2201 9,14-19,26,35-39,52,56 13,40,55
2203 55,63,66 47,49,53,54,58,65,69
2212 82,83
2222 60,64
2602 7,8 2,3,4,5,6,9
2603 6,10 2,4,7,8,12
2604 22 12
2711 33,37,38
5462 56

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
תוכנית6/ 02/ 250מתחם יואבשינוי
תוכנית6/ 03/ 122/ 8הסדרת כביש כניסה למתחם יואבשינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 55דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצעשינוי
תוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 60דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2191. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/01/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
קבלת תכנית26/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201200102/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100905/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001627/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001320/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000828/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901412/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801108/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49805/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21618/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401026/07/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה