מחלפון איכסאל - דרך מס' 60

תוכנית ג/ 16211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחלפון איכסאל - דרך מס' 60
מספר: ג/ 16211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
התכנית כוללת שיפור נקודתי במחלפון איכסאל, כך שחכלול מחלפון על בסיס פניות ימינה-ימינה. ישפר באופן ניכר את רמת השירות בצומת תוך תוספת עלות קטנה יחסית ופגיעה מינימלית בערכי טבע ונוף.
כמו כן התכנית מסדירה כניסה לבית העלמין בפניות ימניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית31/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2006
קבלת תכנית16/03/2006