מחלפון כביש 40- רמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: מחלפון כביש 40- רמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת מחלפון (מחלפון לפי הגדרת תמ"א 3 שינוי 56) בצומת רמת חובב על דרך 40
2. הסדרת הדרכים המקשרות לאז"ת רמת חובב, לתחנת רכבת חובב העתידית ולגבעת שמן.
3. הסדרת יער חובב בעקבות הקמת המחלפון

עיקרי ההוראות:
1. קביעת השימושים וההוראות ליעודי הקרקע הבאים:
1.1. דרך
1.2. יער
1.3. שטח לתכנון בעתיד
2. קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות להקמת המחלפון ושיקום האזור
3. קביעת הנחיות לנושא גילוי עתיקות
4. קביעת הנחיות להסדרי תנועה ונגישות
5. קביעת הנחיות כלליות לתשתית
6. קביעת הנחיות לנושא ניקוז
7. קביעת הנחיות להריסת / פירוק מבנים וגדרות
8. קביעת הנחיות להפקעת קרקע
9. קביעת הנחיות לשלביות ביצוע התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
כניסה מכביש 40 לאזור התעשייה של רמת חובב ולגבעת שמן
קואורדינטה X 181,500
קואורדינטה Y 560,500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39774חלק1-2
39777חלק1, 3
100177חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4801. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית04/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2705. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית21/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2010
קבלת תכנית19/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה