מחנה באר אורה

תוכנית 12/ 02/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחנה באר אורה
מספר: 12/ 02/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת מחנה נוער
בבאר אורה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה

תיאור המיקום:
ישוב: באר אורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1999. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4614. עמוד: 2166. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/12/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1997.
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4523. עמוד: 3579. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/1997
החלטה בדיון בהפקדה14/10/1996
קבלת תכנית17/03/1996