מחניים - הרחבה קהילתית

תוכנית ג/ 13122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחניים - הרחבה קהילתית
מספר: ג/ 13122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת תכנית המתאר והקמת שכונה חדשה בקיבוץ מחניים בהיקף של 140 יח"ד נוספות.
שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח המיועד למגורים ג',שטח ציבורי פתוח,שטח מגורים א' ודרכים.
שינוי יעוד משטח שרותים הנדסיים לשטח ציבורי פתוח ושטח מבני משק.
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ספורט.
שינוי יעוד משטח מבני משק לשטח המיועד למגורים ג', ולמגורים א',לשטח ציבורי
פתוח ודרכים.
שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח המיועד לשטח ציבורי פתוח,פרטי פתוח ודרכים.
שינוי יעוד משטח דרך לשטח מגורים א' ושצ"פ.
התווית דרכים בתיאום עם המערכת הקיימת.
קביעת תנאים למתן היתרי בניה, קביעת נפח ואופי הבינוי, זכויות ומגבלות בניה.
קביעת הוראות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמחנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13778חלק10-143, 5-6, 8-9, 15
13779חלק23-4, 7-8
13782חלק1, 18
13847חלק5-7
13849חלק8
13850חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3547. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4030. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2002
קבלת תכנית10/04/2002