מחסן חקלאי בשטח 30 מ"ר בגוש 18551 ח"ל52

בקשה ועדה מקומית 18551/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מחסן חקלאי בשטח 30 מ"ר בגוש 18551 ח"ל52
מספר: 18551/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחסן חקלאי בשטח של 30 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006