מחסן חקלאי לאחסון חומרי הדברה וכלים חקלאיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 108/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מחסן חקלאי לאחסון חומרי הדברה וכלים חקלאיים
מספר: 108/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחבן חקלאי לאחסון חומרי הדברה וכלים חקלאיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003529/06/2010