מחסן חקלאי לאיחסון ציוד חקלאי + חממה בשטח 990 מ"ר - סה"כ שטח הבניה 330 מ"ר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 067/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מחסן חקלאי לאיחסון ציוד חקלאי + חממה בשטח 990 מ"ר - סה"כ שטח הבניה 330 מ"ר
מספר: 067/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחסן חקלאי לאיחסון ציוד חקלאי + חממה בשטח 990 מ"ר - סה"כ שטח הבניה 330 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18567חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008912/04/2011