מחסן חקלאי לשמוש קבוע למפעל להרכבת אביזרי מתכת קלים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 230/ 05/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מחסן חקלאי לשמוש קבוע למפעל להרכבת אביזרי מתכת קלים
מספר: 230/ 05/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11423חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200504527/09/2005