מחסן חקלאי -סככה חקלאית מוצעת

בקשה ועדה מקומית 33/ 18896

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מחסן חקלאי -סככה חקלאית מוצעת
מספר: 33/ 18896
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחסן חקלאי+ סככה חקלאית מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18896חלק32-33
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700325/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006