מחסן חקלאי

בקשה ועדה מקומית 19/ 18920

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מחסן חקלאי
מספר: 19/ 18920
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18920חלק19