מחסן חקלאי

בקשה ועדה מקומית 18/ 18938

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מחסן חקלאי
מספר: 18/ 18938
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא