מחסן חקלאי

בקשה ועדה מקומית 53/ 18926

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מחסן חקלאי
מספר: 53/ 18926
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק53